ชุดติดตั้ง PSI S2 KU-BAND

ชุดติดตั้ง PSI  S2 HD

รับชมจุดที่ 1 อิสระ = 2,500.- (หน้าจาน 60CM.  ชิ้นเดียว 1 ชุด , สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ PSI S2 DIGITEL HD  OTA /1 ชุด )

 

รับชมจุดที่ 2 อิสระ = 1,500.- (เพิ่ม LNBF 2 ขั่ว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ PSI S2 DIGITEL HD  OTA/1 ชุด )

฿2,500
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 248,650