CCTV จานดาวเทียม แผงรับทีวีดิจิตอล ระบบ MATV อาคารสูง CCTV จานดาวเทียม แผงรับทีวีดิจิตอล ระบบ MATV อาคารสูง

เกาะล้าน เกาะ ช้าง งานระบบ MATV SYSTEM DIGITAL MATV โทร: 062-156-5256

ร้านทีวีแซทนาย บริการออกแบบติดตั้ง ระบบ MATV ในรูปแบบระบบดิจิตอล มีบริการในเขตพื้นที่ พัทยา เกาะล้าน และ  เกาะ ช้าง มีบริการ ติดตั้งระบบใหม่หรือแก้ไข ซ่อม ระบบ MATV สำหรับ โรงแรม รีสอร์ท ติดต่อสอบถามได้ที่ 062-156-5256  087-675-4885

Visitors: 287,558