ติดตั้งจานดาวเทียมดูฟรีไม่มีรายเดือน

ชุดติดตั้งจานดาวเทียม IDEASAT HD TOP-TEN H3

รับชมจุดที่ 1 อิสระ = 3,500.- (หน้าจาน 1.5 เมตร SW. ชิ้นเดียว 1 ชุด + LNB C-Band 1 ขั่ว , สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ IDEASAT TOP-TEN H3/1 ชุด )

 

รับชมจุดที่ 2 อิสระ = 2,500.- (เพิ่ม LNBF 2 ขั่ว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ IDEASAT HD TOP-TEN  H3/1 ชุด )

รับชมจุดที่ 3 อิสระ = 3,000.- ( เพิ่ม Multiswitch 2x4 , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ IDEASAT HD TOP-TEN H3/ 1 ชุด )

รับชมจุดที่ 4 อิสระ = 2,500.- ( เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ
IDEASAT HD TOP-TEN H3/ 1 ชุด )


 

ติดตั้ง  1  จุด  3,500 บาท

ติดตั้ง  2  จุด 6,000 บาท

฿3,500
จำนวน:
Visitors: 262,172