ติดตั้งจานดาวเทียม ช่องทีวี ยุโรป asiasat3s

ติดตั้งจานดาวเทียมรับช่องรายการทาง Asiasat3s ยุโรป รับช่อทีวี จีน ฝรั่งฮ่องกง ใต้หวัน

รับชมจุดที่ 1 อิสระ = 6,500 .- (หน้าจานPSI 185 CW แยกชิ้น4ชิ้น 1ชุด + LNB C-Band 1 ขั่ว , สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ IDEASAT HD TOP-TEN H1 /1 ชุด )

รับชมจุดที่ 2 อิสระ = 2,500.- (เพิ่ม LNBF 2 ขั่ว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ IDEASAT HD TOP-TEN H1/1 ชุด )

รับชมจุดที่ 3 อิสระ = 3,000.- ( เพิ่ม Multiswitch 2x4 , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ /IDEASAT HD TOP-TEN H11 ชุด )

รับชมจุดที่ 4 อิสระ = 2,500.- ( เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ IDEASAT HD TOP-TEN H1/ 1 ชุด )


 

 

 ช่อง รายการทาง Asiasat3s

 

Visitors: 262,175