ชุดติดตั้ง ทรูดิจิตอล เอสดี2

 

กล่องทรู ดิจิทัล เอชดี 2 เป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ล่าสุดจากทรูมีสองจูนเนอร์ (S2+T2) ในกล่องเดียว 
สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Thaicom C-band และ Thaicom KU-band และที่สำคัญมีดิจิตอลทีวี (T2) ในระบบเสาอากาศ
รองรับช่องดิจิตอลทีวีประมาณ 48 ช่อง ในระบบ HD และช่องรายการดาวเทียม
-Thaicom C-band มากกว่า 200 ช่อง
-Thaicom KU-band ประมาณ 100 ช่องรายการ และช่องรายการจาก TRUE HD 2 อีก 9 ช่อง นาน 6 เดือน


ชุดติดตั้ง  หน้าจาน 75 CM. กล่องรับรุ่น ทรูดิจิตอล เอสดี 2

รับชมจุดที่ 1 อิสระ = 3,900.- (หน้าจาน 75 CM.+ LNB 11300  1ขั่ว , สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ ทรูดิจิตอล เอสดี2 1 ชุด )

 

รับชมจุดที่ 2 อิสระ = 2,500.- (เพิ่ม LNBF 11300 2 ขั่ว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ ทรูดิจิตอล เอสดี 2 1 ชุด

 

ชุดติดตั้ง  หน้าจาน 1.7ฟุตระะบบ C-BAND กล่องรับรุ่น ทรูดิจิตอล เอสดี 2

รับชมจุดที่ 1 อิสระ = 5,500.- (หน้าจาน 1.7 PSI  .+ LNB X1 1ขั่ว , สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ ทรูดิจิตอล เอสดี2 1 ชุด )

 

รับชมจุดที่ 2 อิสระ = 2,800.- (เพิ่ม LNBF X 2 ขั่ว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ ทรูดิจิตอล เอสดี 2 1 ชุด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 262,173