จานดาวเทียม แผงรับทีวีดิจิตอล ระบบ MATV อาคารสูง

ร้านติดตั้งจานดาวเทียม ซ่อม แก้ไข เพิ่มจุดรับชม

ช่างยา รับติดตั้งจานดาวเทียม แก้ไข ปรับจูน เพิ่มจุดรับชม รับติดตั้งใหม่ ปรับจูนอาการภาพกระตุ๊ก โมเสก หรืออาการขึ้นไม่มีสัญญาณ หรือเพิ่มจุดรับชมมากว่า 2 จุดขึ้นไป ทางร้านมีบริการตั้ง  PSI   GMMZ  THAISAT  IPM  LEOTECH  DYNASAT  IDEASAT  TRUE โทร ติดต่อสอบถามได้ที่ 087-675-4885

Visitors: 279,325