ติดตั้งจานดาวเทียม Thaisat

รายการอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง มีดังนี้

รับชมจุดที่ 1 อิสระ = 4,000.- (หน้าจาน thaisat รุ่น 1.5sw. ชิ้นเดียว 1 ชุด + LNB C-Band 1 ขั่ว, สาย RG-6 ไม่เกิน 15เมตร , เครื่องรับ Thaisat RV-006 HD /1 ชุด

รับชมจุดที่ 2 อิสระ = 2,500.- (เพิ่ม LNBF 2 ขั่ว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 20 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ Thaisat RV-006 HD/1 ชุด )

รับชมจุดที่ 3 อิสระ = 3,000.- ( เพิ่ม Multiswitch 2x4 , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 20เมตร + เพิ่มเครื่องรับThaisat RV-006 HD/ 1 ชุด )

รับชมจุดที่ 4 อิสระ = 2,500.- ( เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับThaisat RV-006 HD / 1 ชุด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ช่างยา 087-675-4885

Visitors: 262,177