ติดตั้งจานดาวเทียม GMMZ

อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ชุด GMMZ HD หน้าจาน 1.5 CW

รับชมจุดที่ 1 อิสระ =4,500- (หน้าจาน Hisat tel  1.5 CW LNB C-BAND  สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ GMM รุ่นHD Lite 1 ชุด )

รับชมจุดที่ 2 อิสระ = 2,500.- (เปลี่ยนหัว LNB C--BAND เป็น 2 ขั่ว 1 ตัว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร ,เครื่องรับGMM รุ่น HD Lite 1 ชุด

รับชมจุดที่ 3 อิสระ = 2,800.- (เพิ่ม มัลติสวิท 2X4 1 ตัว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร ,เครื่องรับGMM รุ่น HD Lite 1 ชุด

รับชมจุดที่ 4 อิสระ = 2,500.- ( เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร ,เครื่องรับGMM รุ่น HD Lite 1 ชุด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 087-675-4885  ช่างยา

Visitors: 262,177