ดาวเทียมPSI DUO THAICOM 6A +NSS6/SES8

ชุดติดตั้งจานดาวเทียม PSI +IPM DUO THAICOM 6A+NSS6/SES8 รับช่องรายการทีวีจากดาวเทียมไทยคม กับ ดาวเทียม เซท8 มากกว่า300ช่อง

รายการอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง มีดังนี

 รับชมจุดที่ 1 อิสระ = ราคาโปร...5,000.- (หน้าจาน 1.5 เมตร SW. ชิ้นเดียว 1 ชุด + จาน IPM 65 CM. 1 ชุด LNB C-Band 1 ขั่ว+DiSEq C Switch 4x1 PSI 1 , สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ S-X OTA /1 ชุด )

รับชมจุดที่ 2 อิสระ = 2,500.- (เพิ่ม LNBF C-BAND 2 ขั่ว-เพิ่มLNB KU-BAND 2 ขั่ว -เพิ่ม DiSEq C Switch 4x1 PSI 2 ตัว  (ในกรณีเพิ่มจุดที่3-4จะเปลี่ยนเป็นมีลติสวิท แทนDiSEq C Switch 4x1 PSI )  เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ S-X OTA /1 ชุด )

รับชมจุดที่ 3 อิสระ = 2,500.- ( เพิ่ม Multiswitch 2x4 , เพิ่มสาย RG-6 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ S-X OTA / 1 ชุด )

รับชมจุดที่ 4 อิสระ = 1,500.- ( เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ S-X OTA / 1 ชุด ) 

฿5,000
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 82,153